Welkom Framedrummen In Concert
Visie & Missie En verder... Links Tarieven Agenda Contact

Visie en missie
Het vrouwelijke in de mens
  De wilde paarden
De verbinding

Visie & Missie

 

Onze eigen persoonlijke reis naar vrijheid, heelheid, eenheid is een ontdekkingstocht die ons steeds weer voor nieuwe uitdagingen stelt.

Vanuit mijn grote affiniteit met mensen, ontwikkelings- en bewustwordingsprocessen loop ik graag een stukje met je mee.


Ik gebruik het lichaam – ons voertuig hier op aarde – als ingang om te komen tot heelheid en eenheid.

Aanraking – mijn handen op jouw voeten, stromend water, de geur van Nardusolie.

Klank, beweging en spel – de trilling van de drum, de framedrum, die stamt uit Mediterrane en Arabische tradities.

Aandachtig zijn in stilte.


Het lichaam biedt onmetelijke ruimte – de weidsheid en ruimte van de kosmos, van het hele universum. Tegelijkertijd is het begrensd.

Via de huid – ons grootste zintuig – kun je aanraken en aangeraakt worden. Je maakt contact met jezelf, de ander, de wereld om je heen, de aarde, de kosmos.

En als ik de drum bespeel, dan laten de trillingen van de drum je hele lichaam mee resoneren – tot ver voorbij het fysieke lichaam.

Eenvoud en lichtheid,

het vrouwelijke en het goddelijke in de mens,

respect voor Moeder Aarde, de natuur en al wat leeft,

compassie, dienstbaarheid en aandacht
– zijn  hierbij mijn raadgevers.

De godinnen Maria Magdalena en Maria evenals haar oosterse equivalenten Quan Yin en Tara inspireren mij in het bijzonder. Ze leren mij te leven vanuit mijn bekken en mijn hart – aards genieten en compassie.

Amaterasu en Uzume uit de Japanse traditie zijn voor mij godinnen die, steeds opnieuw, mijn eigen schoonheid, seksualiteit, lichtheid en speelsheid weerspiegelen.


Door de jaren heen, nu als crone – rijpere vrouw – ben ik meer en meer gaan vertrouwen op mijn eigen wijsheid, intuïtie en goddelijke kracht.

De wetenschap van waaruit ik leef en werk is de wetenschap van het hart, de wijsheid van het hart, de wetenschap en wijsheid van liefde.

Het is mijn passie om anderen te mogen inspireren om hun eigen hart te volgen, hun eigen zielenpad te gaan.


Dit is de weg naar vrijheid, heelheid en eenheid,
die ik graag met je wil gaan.